راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی امام رضا علیه السلام و علوم روز 

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق راهنمای نگارش مقاله نیست خودداری فرمایند. مقالات ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 1. مستخرج از پژوهش در حیطه‌های موضوعی فصلنامه علمی امام رضا علیه السلام و علوم روز و منطبق با محورهای آن باشد.
 2. پیش از این در نشریه‌های داخلی، خارجی، یا مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر نشده باشد و یا در انتظار چاپ نباشد.
 3. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
 4. تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.
 5. فرایند داوری در نشریه کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است.
 6. مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
 7. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.
 8. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.
 9. ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به نشریه) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد الزامی می باشد.(تعهدنامه. فرم در خواست بررسی مقاله (نامه به سردبیر) و فرم تعارض منافع).
 10. فرم ها:

   الف) درخواست تغییر نویسنده مسئول مقاله

   ب) مشخصات نویسندگان

   ج) درخواست حذف نام نویسنده از فهرست نویسندگان مقاله

 

ساختار مقالات

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

 1. عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیدواژه‌ها، درآمد (مدخل، مقدّمه)، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع.
 2. عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.
 3.  نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان به فارسی و انگلیسی به شکل ذیل باشد:      دانشجو یا فارغ التحصیل: مقطع، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور / هیات علمی دانشگاه: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
 4. چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، سوال اصلی، فرضیه، روش/رویکرد پژوهش و یافته‌ها (200 تا 250 واژه) و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله بین 5 تا 7 کلمه) باشد.
 5. پس از مقدمه (بستر شکل گیری سوالات) الف – سوالات و فرضیه ها، ب- نوآوری، ج- ضرورت انجام پژوهش   د- پیشینه (مقالات و پژوهش های مستقل در خصوص مسئله) ضرورت دارد به ترتیب به دنبال مقدمه ذکر شود.
 6. بدنه اصلی: شامل بخش­های اصلی و دارای زیر عنوان ­های مرتبط و منسجم.
 7. جمع بندی و نتیجه‌گیری: نتایج و تبیین یافته‌ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.

شیوه نگارش مقاله

 1. حجم مقاله از 25 صفحه بیشتر نباشد.
 2. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 3. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداقل 200 و حداکثر 250 کلمه باشد.
 4. فونت ­ها:  مقالة ارسالی حداقل 6000 کلمه  و از 9000 کلمه بیشتر نباشد و باید در محیط Word ، با قلم 13 BNazanin تایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.
 5. مقالات باید علمی، پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند.
 6. مقالات ارسالی نباید اینترنتی باشد یا قبلاً در نشریة دیگری چاپ شده و یا برای نشریة دیگر ارسال شده باشد.
 7. تیترهای اصلی با شماره‌های 1، 2، 3، زیرمجموعة آنها با 1ـ1، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 2ـ2، و... مشخص شود.
 8. چکیدة مقاله که آیینة تمام‌نما و فشردة بحث است، حداکثر در ده سطر(200 الی 250 کلمه) باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.
 9. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارة جلد/صفحه) مثال: (قرائتی، 1384: 12/53) نوشته شود.
 10. اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شمارة جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.
 11. منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی) و در ارجاع بعدی اگر بلافاصله باشد (Ibid.) نوشته شود و همچنین شکل لاتینی نامهای خاص، واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.
 12. نقل قولهای مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک و نیم سانتی‌متر) از راست درج شود.
 13. یادداشت های توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می‌رسد) در پاورقی درج شود.
 14. ارجاع در یادداشتها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید.
 15. منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
 16. کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار ش. ق. یا م. (به ترتیب برای سالهای شمسی، قمری یا میلادی). / جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، 1388 ش.
 17. مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه، دوره/ سال، شمارة جلد، تاریخ انتشار
 18. پایگاه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام و آدرس پایگاه اینترنتی.
 19. نام کامل نویسنده، رتبة دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسة متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شود و همراه با نشانی پستی، شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
 20. مجله در ویرایش مقالات آزاد است.
 21. رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.
 22. ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانة مجله امام رضا علیه السلام و علوم روز به نشانی https://ijs.imamreza.ac.ir  انجام می‌گیرد.
 23. ارتباط با مدیریت مجله از طریق نشانی دفتر مجله (مشهد مقدس، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام) یا تلفن 05138041 داخلی 3120 امکان‌پذیر است.

تذکرات:

 1. اگر یک نفر در یک سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد باید با حروف ابجد، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص اضافه شود.
 2. دوره‌های تاریخی را حتما از چپ به راست بنویسید. مثال: 1310-1250ق همچنین شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از چپ به راست و کامل بنویسید. مثال: 1158-1154.
 3. استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می­باشد. مثال: 1346ش.
 4. برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ.
 5. مقالات بایستی در قالب فایل word در سامانه بارگذاری شوند.