راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط پذیرش مقاله در مجله بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز 

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق راهنمای نگارش مقاله نیست خودداری فرمایند. مقالات ارسالی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 1. مستخرج از پژوهش در حیطه‌های موضوعی مجله بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز و منطبق با محورهای آن باشد.
 2. پیش از این در نشریه‌های داخلی، خارجی، یا مجموعه مقالات همایش‌ها منتشر نشده باشد و یا در انتظار چاپ نباشد.
 3. هر مقاله ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در نشریه پذیرفته خواهد شد.
 4. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است.
 5. تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.
 6. فرایند داوری در نشریه کاملاً پنهان است و هرگونه فعالیتی در هر مرحله از داوری از طریق پرونده مقاله در سامانه قابل پیگیری است.
 7. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
 8. ارسال تعهدنامه کتبی همراه مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به نشریه) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد الزامی می باشد.(تعهدنامه. فرم در خواست بررسی مقاله (نامه به سردبیر) و فرم تعارض منافع ).

ساختار مقالات

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

 1. عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیدواژه‌ها، درآمد (مدخل، مقدّمه)، بدنۀ اصلی، نتیجه‌، فهرست منابع، و چکیدۀ انگلیسی.
 2. عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش باشد.
 3.  نام نویسنده (نویسندگان): نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل آنان به فارسی و انگلیسی به شکل رو به رو باشد: دانشجو یا فارغ التحصیل: مقطع، رشته تحصیلی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور / هیات علمی دانشگاه: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
 4. چکیده فارسی و انگلیسی: چکیده‌ها باید ساختاریافته و شامل: هدف، سوال اصلی، فرضیه، روش/رویکرد پژوهش و یافته‌ها (200 تا 250 واژه) و کلیدواژه‌ها (متناسب با موضوع و متغیرهای اصلی مقاله بین 5 تا 7 کلمه) باشد.
 5. پس از مقدمه (بستر شکل گیری سوالات) الف – سوالات و فرضیه ها، ب- نوآوری، ج- ضرورت انجام پژوهش   د- پیشینه (مقالات و پژوهش های مستقل در خصوص مسئله) ضرورت دارد به ترتیب به دنبال مقدمه ذکر شود.
 6. بدنه اصلی: شامل بخش­های اصلی و دارای زیر عنوان­های مرتبط و منسجم.
 7. جمع بندی و نتیجه‌گیری: نتایج و تبیین یافته‌ها، ترکیب و پیوند یافته‌ها با پیشینه پژوهش و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها.
 8. مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
 9. حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجلّه محفوظ است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.
 10. تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجلّه با هیئت تحریریّۀ مجلّه است.

شیوه نگارش مقاله

 1. حجم مقاله از 25 صفحه بیشتر نباشد.
 2. نقل و اقتباس از مقاله‌های مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است.
 3. چکیدۀ فارسی و انگلیسی مقاله حداقل 100 و حداکثر 250 کلمه باشد.
 4.  فونت­ها: مقاله‌ها تایپ‌شده و حداکثر 8000 و حداقل 6000 واژه باید در محیط Word ، با قلم 13BNazanin تایپ شوند و چکیده، پانویس، و منابع با همان قلم و اندازۀ 11 باشد. قلم انگلیسی Times New Roman با یک فونت کمتر از قلم فارسی.
 5. ارجاعات در هر صفحه در پاورقی به این صورت ذکر می شود:
  - الکافی 2/211.
  - مجله پژوهشهای فقهی شماره 6 ص 14 (خصوصیات چاپ و انتشار و نویسنده در فهرست منابع ذکر شود)
 6. فهرست منابع به ترتیب الفبایی کتاب‌شناختی بدین ترتیب می‌آیند: نام کتاب، (ملاک تنظیم الفبائی)، نام خانوادگی/ شهرت نویسنده، نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل اثر به‌صورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)، مترجم/ ویراستار/ گردآورنده: نام و نام خانوادگی، محلّ انتشار، ناشر. برای نمونه:
  [1] رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، جوادی آملی، عبداللّه (1382).تنظیم و تدوین: حمید پارسانیا، قم، اسرا.
  [2] مطالعات و تحقیقات اجتماعی (فصلنامه) موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پلاک 8، طبقه پنجم، وبسایت http://isr.ut.ac.ir، پست الکترونیکی Jisr@ut.ac.ir
 7. ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.
 8. نویسنده لازم است طیّ نامه‌ای به سردبیر مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگی خود (و سایر نویسندگان­ همکار)، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن، و نشانی ­الکترونیکی خود را اعلام ‌دارد.
 9. چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ مسئول است.
 10. ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.
 11. ضوابط نگارش و چاپ مقالات در این نشریه منطبق بر «شیوه‌نامۀ انتشار مجلات دانشگاه تهران» است که از طریق نشانی زیر قابل بارگذاری است: http://journal.ut.ac.ir/?menu=2. لازم است که نویسندگان محترم با مطالعۀ این شیوه‌نامه از ضوابط آن پیروی کنند.

 

تذکرات:

 1.  اگر یک نفر در یک سال چند کتاب یا مقاله داشته باشد باید با حروف ابجد، منبع‌ها از هم تفکیک شوند تا در ارجاع دهی اشتباهی صورت نگیرد. همچنین اگر دو نفر با نام خانوادگی یکسان در یک سال کتاب نوشته باشند موقع ارجاع دهی درون متن باید نام کوچک اشخاص اضافه شود.
 2. دوره‌های تاریخی را حتما از چپ به راست بنویسید. مثال: 1310-1250ق همچنین شماره صفحات منبع را در ارجاع دهی حتما از چپ به راست و کامل بنویسید. مثال: 1158-1154.
 3. استفاده ازعلائم اختصاری ق (قمری)، ش (شمسی)، م (میلادی) بدون نقطه می­باشد. مثال: 1346ش
 4. برای نوشتن کسره اضافه روی های غیر ملفوظ (ه) طبق نظر فرهنگستان از همزه (ء) استفاده کنید مثال: خانۀ بزرگ.
 5. مقالات بایستی در قالب فایل world در سامانه بارگذاری شوند.