داوران

اعضای کمیته علمی، داوری و ارزیابی مجله:
1. حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، استاد تمام علوم قرآن و حدیث و رئیس دانشکده قرآنی جامعه المصطفی العالمیه(صلی الله علیه و آله و سلم)، تأسیس و راه اندازی بیش از 12 رشته تحصیلی در مقطع ارشد و دکتری با محوریت مطالعات بین رشته ای علم و دین.

2. دکتر محمد هادی همایون، استاد تمام گروه فرهنگ و تمدن، رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

3. دکتر مرتضی رجوعی، استادیار گروه مدیریت، رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

4.دکتر عباس اشرفی، دانشیار علوم قرآن و حدیث، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

5. دکتر موسی نجفی، دکترای علوم سیاسی، استاد تمام و رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم.

6. دکتر سید بشیر حسینی، دکترای فرهنگ و ارتباطات گرایش سیاستگذاری، عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم نوین رسانه دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما.

7. حجت الاسلام دکتر رضا غلامی، استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، رئیس شورای سیاستگذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی.

8. سرکار خانم دکتر جمیله سادات علم الهدی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی(ره) و رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری.

9. دکتر محمود خدادوست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاور وزیر و مدیر کل سابق طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت.

10. حجت الاسلام دکتر محمد رضا جواهری، دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی.

11. حجت الاسلام دکتر ابراهیم روشن ضمیر، استادیار و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

12. دکتر عباس علی واشیان صدرا، دکترای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قم، دکترای قرآن، بهداشت و سلامت و مدیر گروه فقه پزشکی جامعه المصطفی العالمیه(ص)، دکترای روان شناسی از دانشگاه تهران.

13. دکتر مرتضی انفرادی، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار و مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی.

14. دکتر عبدالهادی مسعودی، دانشیار گروه تفسیر قرآن کریم، رئیس دانشکده و پژوهشکده علوم و معارف قرآن کریم، دانشگاه قرآن و حدیث.

15. دکتر محمدعلی خلیل زاده، دانشیار و هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

16. دکتر محسن مرادی، دانشیار و هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

17. حجت الاسلام دکتر رضا دانشور ثانی، استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

18. حجت الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری، دانشیار گروه حقوق دانشگاه قم.

19. دکتر سید سعید اسماعیلی، فوق تخصص طب سنتی و مدیر گروه طب سنتی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

20. دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی، استاد تمام و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم

21. دکتر عادل پیغامی، دکترای علوم اقتصادی، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

22. دکتر محمد مولوی، دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).

23. حجت الاسلام علی بخشی، مدیر تبلیغات معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

24. حجت الاسلام و المسلمین کندری، معاون پژوهشی حوزه علمیه خراسان رضوی

25. دکتر حسین فرحی، استاد و تحلیل گر حقوق بین الملل، معاون اسبق وزارت خارجه، اولین دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی

26. دکتر سید مرتضی غیور، هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

27. دکتر انسیه خزعلی، هیات علمی علوم تربیتی و رئیس سابق دانشگاه الزهرا (س)، سردبیر مجله مطالعات زن و خانواده، نویسنده کتاب گفتمان علمی امام رضا علیه السلام

28. دکتر عبدالحمید طالبی، استاد گروه فقه و حقوق امامیه، دانشگاه مذاهب اسلامی

29. دکتر مصطفی محسنی ثانی، هیئت علمی و مدیر گروه حقوق، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

30 دکتر فروغ پارسا، رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم، سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

31. دکتر یحیی بوذری نژاد، دانشیار گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

32. آقای مهدی خیرجو، مدیر مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی

33. دکتر قاسم صادقی بجستانی، هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

34. دکتر ابراهیم دانشی فر، هیئت علمی مهندسی پزشکی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

35. دکتر سید سعید سعادت، معاون طرح و برنامه بنیاد کرامت آستان قدس رضوی

36. دکتر نعمت الله فیروزی، مدیر گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

37. دکتر حسام الدین خلعتبری، استادیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

38. دکتر زهرا تجریشی، دکترای الهیات و فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

39. دکتر زهرا علیزاده، دکترای روان شناسی، هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

40. دکتر حمیده پاک مهر، دکترای علوم تربیتی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

41. دکتر عطا طهرانچی، دکترای روان شناسی، هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

42. دکتر سمیه صادقی، دکترای حقوق، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

43. دکتر غلامرضا کحلکی، دکترای ارتباطات، بنیاد پژوهش های اسلامی.

44. دکتر قدیر صیامی، هیئت علمی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

45. دکتر محمدیزدانی، مدیر گروه زبان، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

46. دکتر محمدحسین شعاعی، هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه

السلام

47. دکتر ایمان قلندریان، مدیر گروه معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

48.دکتر افسانه غنی زاده، هیئت علمی گروه زبان دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

49.دکتر ابراهیم داوودی، هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

50.دکتر رسول اکبری، مدیر امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

51. دکتر حسام الدین خلعتبری، استادیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

52. دکتر احسان پور اسماعیل، استادیار موسسه آموزش عالی آرمان رضوی.

53. دکتر مهدی فردوسی مشهدی، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام.