تبیین شبکه مفهومی ارتباط؛ الگویی مبتنی بر مناظرات امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، ایران

2 کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش حج و زیارت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام، مشهد مقدس، ایران

چکیده

هدف این مقاله شناخت ویژگی‌های ارتباطی امام رضا علیه السلام در مواجهه با مخاطبین خود و تبیین روش ­های ارتباطی در انجام مناظرات برای تبیین و تبلیغ دین اسلام، رفع اختلافات و عقاید مختلف زمان خود می­باشد. بدین منظور از روش مثلث ارتباطی (مدل ارتباطی هایدر) استفاده شد. طبق این مدل بهترین حالتِ یک ارتباط زمانی است که بین اضلاع سه گانه مثلثِ ارتباطی یعنی پیام فرست، پیام و مخاطب، رابطه مثبتی برقرار باشد. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی و مبتنی بر سوال اصلی و موضوع تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ­ای انجام شده است. نتایج نشان داد که امام رضا علیه ­السلام با وجود اثبات حقانیت و ابطال ادعاهای طرف مناظره، از برخورد غیراخلاقی دوری فرموده و در کمال صراحت، دقت، ادب و احترام و با بهره ­گیری از ویژگی‌های ارتباطیِ موثر و تاثیرگذار توانستند، در مواجهه با نمایندگان ادیان و مذاهب گوناگون که مأمون آنها را با اهدافی شوم برای انجام مناظرات دعوت کرده بود به عرصه ­ای برای دفاع از مرزهای اعتقادی اسلام، امامت و عقاید به حق شیعه، به ویژه اثبات صلاحیت و حقانیت امام برای امامت و خلافت تبدیل نمایند. روش­مندی مناظرات امام رضا علیه ­السلام، برخورداری از ویژگی ­های فردی و اجتماعی مطلوب، توجه به مهارت­ های بین فردی، روش ­های مناظراتی و نیز مخاطب شناسی در برقراری ارتباط از جمله یافته ­های این نتایج بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Conceptual Network of Communication; A model Based on the Debates of Imam Reza (Peace Be Upon Him)

نویسندگان [English]

  • Behzad Hassannezhad kashani 1
  • Mahsa Payesteh 2
1 Faculty of Literature and Humanities, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Faculty of Literature and Humanities, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to know the communication characteristics of Imam Reza (Peace Be Upon Him) in facing his audience and to explain the communication methods in conducting debates to explain and propagate the religion of Islam, to resolve the differences and different opinions of his time. For this purpose, communication triangle method (Heider communication model) was used. According to this model, the best state of a relationship is when there is a positive relationship between the three sides of the communication triangle, i.e. message first, message and audience. The current research is based on the qualitative method and based on the main question and research topic using the library method. The results showed that Imam Reza Reza (Peace Be Upon Him), despite proving the legitimacy and refutation of the debate party's claims, avoided unethical behavior and was able to deal with the representatives of religions with full frankness, precision, politeness and respect and by using effective communication features. And the various religions that Ma'moun had invited for the debates with sinister purposes, turn them into an arena for defending the religious borders of Islam, Imamate and Shia's rightful beliefs, especially to prove the authority and legitimacy of the Imam for Imamate and Caliphate. Imam Reza's method of debates, having desirable personal and social characteristics, paying attention to interpersonal skills, debating methods and audience awareness in establishing communication were among the findings of these results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Reza (Peace Be Upon Him)
  • communication
  • debate
  • audience
  • message sender
  • message