فصلنامه امام رضا علیه السلام و علوم روز

 

 • محل چاپ: ایران، مشهد مقدس 
 • ناشردانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • سال شروع انتشار: 1400
 • حوزۀ تخصصیامام رضا علیه السلام 
 • زبان مجلهسه زبانه؛ فارسی، عربی، انگلیسی  
 • نوبت انتشارفصلنامه 
 • نوع انتشارچاپی و الکترونیکی 
 • مجوز انتشار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 • نوع داوریحداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس الکترونیک 
 • زمان داورییک تا 2 ماه 
 • دسترسی به مقاله‌هارایگان (تمام متن
 • نشریه جهت بررسی و انتشار مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.
 • همانند جویی: نویسندگان محترم مقالات، ضرورت دارد قبل از بارگذاری مقاله خود در سامانه فصلنامه امام رضا علیه السلام و علوم روز، نسبت به اخذ «گواهی اصالت متن» با مشابهت کمتر از 20 درصد از  سامانه مشابه یاب سمیم نور  اقدام و گواهی مربوطه را به همراه فایلهای مقاله، در سامانه نشریه بارگزاری نمایند.
 • پژوهشگران ارجمند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه های اینترنتی مراجعه و یا با تلفن راهنمای 05138041 داخلی 3120 تماس حاصل فرمایند.
 • ایمیل فصلنامه و دبیرخانه امام رضا علیه السلام و علوم روز  Science@imamreza.ac.ir
 • سایت دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز  Science.imamreza.ac.ir

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، دی 1400 

ابر واژگان