تماس با ما

نشانی پستی: 

مشهد – خیابان دانشگاه – خیابان اسرار –  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام –

دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی- کد پستی : 553-91735

 

تلفن: 

  • پژوهشگران ارجمند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه های اینترنتی مراجعه و یا با تلفن راهنمای 05138041 داخلی 3120 یا  داخلی 1450 تماس حاصل فرمایند.
  • ایمیل فصلنامه و دبیرخانه امام رضا علیه السلام و علوم روز  ijs@imamreza.ac.ir
  • سایت دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز  Science.imamreza.ac.i

-مدیر مسئول : دکتر نعمت الله فیروزی 05138041 داخلی 1450 و 3234

-سردبیر : دکتر جواد ایروانی

-دبیر اجرایی: اسما خیری 05138041 داخلی 3120

-دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی :05138041 داخلی 1515

 

نمابر: 05138426038

 

نشانی پست الکترونیک: ijs@imamreza.ac.ir

 

نشانی اینترنتی: http://ijs.imamreza.ac.ir