اهداف و چشم انداز

1. تولید محتوا و تدوین دستاوردهای علمی جدید مبتنی بر علوم، معارف و سیره عملی امام رضا علیه السلام جهت ارائه در سطح بین المللی.

2. شناسایی اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران نوآور و خلاق در حوزه علوم کاربردی

3. ایجاد پیوند و شبکه نخبگانی هدفمند پیرامون مطالعات کاربردی و استمرار آن در موضوعات و مسائل بنیادین جامعه

4. تشکیل محافل علمی با هدف استماع بی واسطه نظرات و چالش های مدیران و متولیان اجرایی

5. تحقق هدف مهم مشارکت و هم افزایی دانش پژوهان علوم اسلامی با دیگر متخصصان علوم با هدف شکل گیری مطالعات تطبیقی و میان رشته ای

6. معرفی آثار مکتوب از جمله کتب و مقالات برتر مرتبط و بازنشر رسانه ای آن توسط مجموعه های رسانه ای همسو و همراه در کنفرانس و نشست ها و...

7. طراحی و انجام مقدمات برگزاری برنامه های تخصصی دیگر در سطح ملی و بین المللی با محوریت معارف دینی و مسائل روز.

8. ایجاد انگیزه و هویت بخشی بیش از پیش به طلاب و دانشجویان رشته های علوم انسانی و علوم اسلامی مبتنی بر ظرفیت ها و کارکردهای راهبردی این علوم.