شبکه حمایت های اجتماعی در مواجهه با بحران های جامعه مبتنی بر تعالیم امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مشاوره خانواده، استادیار دانشگاه معارف قرآن و عترت علیهم السلام، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

فقر، پدیده ای است که بطور فزاینده ای توجه محققان و نهادهای اجتماعی را به خود جلب کرده است. در این مطالعه، با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، به مرور انواع حمایت اجتماعی و تأثیرات آن بر سلامت و بهزیستی فرد و جامعه به ویژه مقابله با فقر پرداخته شده و سپس سیره کلامی و عملی امام رضا علیه السلام در این حوزه بررسی گردیده است. یافته ها نشان می‌دهد که مبحث حمایت اجتماعی در آموزه های رضوی مورد توجه خاصی قرار داشته و امام علیه السلام توصیه های مؤکدی در این زمینه ارائه نموده و در سیره عملی خود نیز جایگاه خاصی برای آن قائل بوده‌اند. همچنین سیره امام رضا علیه السلام علاوه بر پوشش دادن انواع حمایت اجتماعی(ابزاری، هیجانی و اطلاعاتی) نوع دیگری از حمایت اجتماعی تحت عنوان حمایت معنوی را نیز شامل گردیده و نیز به مباحثی در زمینه حفظ کرامت انسانی در فرایند حمایت اجتماعی، وظیفه دریافت کننده حمایت اجتماعی و ضرورت آموزش حمایت اجتماعی به کودکان نیز پرداخته اند. بر همین اساس و با توجه به نقش حیاتی حمایت اجتماعی در مقابله با وضعیت های فشارزا  به ویژه حمایت از اقشار آسیب پذیر- می توان از آموزه های گرانقدر امام رضا علیه السلام در تبیین جایگاه حمایت اجتماعی و گسترش آن در جامعه به عنوان راهبرد مقابله با فقر و پیشگیری از آسیب‌های آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social support in combating poverty in Razavi teachings

نویسنده [English]

  • Marziye Sharifi
PhD in Family Counseling, Assistant Professor at University of Quranic and Atrat Studies, Faculty of Educational Sciences and Islamic Psychology, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

Considering the important role that social support has in the well-being of individuals and combating poverty in the society, in this study, using the descriptive –analytical method, the role of social support in the health and well-being of individuals, and especially combating poverty, is reviewed, and then the life of the Imam Reza in this area has been studied. The finding show that the subject of social support had a significant place in Razavi teachings and includes all types of social support (instrumental, emotional, informational, and spiritual) and has addressed maintaining human dignity, the duty of the recipient of social support , and the quality of teaching social support to children. Based on the findings, it is suggested that the precious teachings of Imam Reza be used in explaining the placement of social support in developing practical programs in combating poverty .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • combating poverty
  • Razavi teachings
  • تاریخ دریافت: 29 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 آذر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 01 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 01 دی 1402