جایگاه خرما در سبد غذایی از نگاه امام رضا علیه السلام و مقایسه آن با یافته های علمی روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

2 دکتری علوم قرآن و حدیث، هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

خرما در سبد غذایی جایگاهی ویژه دارد. در میان آنچه از امام رضا علیه السلام رسیده به روایاتی درباره خرما و سفارش به خوردن آن برمی‌خوریم که نشان از جایگاه ویژه خرما در رژیم غذایی حضرت و دیگر ائمه علیهم السلام دارد. در میان این روایات توصیه به خوردن نوعی خاص از خرما در بازه زمانی و به سبکی ویژه به چشم می‌خورد که نشان از استفاده دارویی از خرما نیز دارد. در علوم روز نیز به خوردن خرما اشاره شده و گاه به همان ویژگی‌هایی که در روایات نقل شده، آمده است. این نوشته با مطالعه‌ای کتابخانه‌ای و مقایسه‌ای و مطالعه‌ای فراپژوهشی نسبت به مقالات بین المللی درباره خرما، به بررسی جایگاه خرما در سبد غذایی از نظر امام رضا علیه السّلام و علوم روز پرداخته است و به نقش آن در پیشگیری و درمان بیماری‌ها اشاره کرده و به این نتیجه دست یافته که خرما می‌تواند در سلامت و تندرستی انسان تأثیر بسیار زیاد بگذارد و به همین جهت از برخی بیماری ها چون سرطان جلوگیری کند و برخی از بیماری ها را درمان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The place of dates in the food basket from the perspective of Imam Reza (peace be upon him) and comparing it with current scientific findings

نویسندگان [English]

 • Mohamm Mahyar Mirzadeh 1
 • Ali Jalaian Akbarnia 2
1 Bachelor of Laws, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
2 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Dates have a special place in the food basket. Among what came down from Imam Reza, peace be upon him, we come across narrations about dates and the order to eat them, which shows the special place of dates in the diet of the Imam and other Imams, peace be upon him. Among these narrations, there is a recommendation to eat a specific type of date in a specific time period and in a special style, which also indicates the medicinal use of dates. In today's sciences, eating dates is also mentioned, and sometimes the same features that are mentioned in hadiths are mentioned.With a library and comparative study and a meta-research study of international articles about dates, this article has investigated the place of dates in the food basket according to Imam Reza (peace be upon him) and modern science, and pointed out its role in the prevention and treatment of diseases and this The result obtained is that dates can have a great impact on human health and well-being, and therefore can prevent some diseases such as cancer and treat some diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Reza (peace be upon him)
 • dates
 • Berani dates
 • health
 • nutrition
 • treatment
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
فروردین 1403
صفحه 81-104
 • تاریخ دریافت: 14 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 24 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1403