واکاوی مؤلفه‌های رفتاردرمانی دینی در سیره‌ی و سبک زندگی امام رضا علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم قرآنی، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

رفتار، واکنشی است که انسان نسبت به یک کنش بیرونی نشان می ­دهد و به دو صورت آشکار و پنهان نمود یافته و شخصیت فرد را تشکیل می ­دهد، امّا گاهی رفتار بر اثر عواملی دچار اختلالاتی می­شود که باید برای اصلاح و تغییر این رفتارهای ناسازگار با توجه به سیرة معصومین علیهم السلام که به عنوان یک معیار جهت سنجش رفتارها در جامعه اسلامی محسوب می­شود، تدابیری اندیشیده شود. هدف از این مقاله بررسی سیره و راهکارهای امام رضا علیه السلام برای معالجة رفتارهای نامطلوب در جامعه و تغییر این برخوردها در جهت اهداف دین و سعادت انسان است لذا با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی این مهم پرداخته است که رهاورد آن تشریح تأثیر رفتارهای عبادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و عاطفی امام رضا علیه السلام در معالجه و درمان رفتارهای ناهنجار بوده است. واکنش امام در برابر خطاها گاه به صورت گفتاری (تذکر- موعظه) و گاه با رفتار و حالات خود (غیر مستقیم) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the components of religious behavior therapy in the life style of Imam Reza (peace be upon him).

نویسندگان [English]

 • maryam tavakolniya 1
 • hossein khakpur 2
1 Master of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Quranic Sciences, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Sistan and Baluchistan, Iran.
چکیده [English]

Behavior is a reaction that a person shows to an external action, and it is manifested in two ways, overt and hidden, and forms the personality of a person, but sometimes the behavior becomes disturbed due to factors that must be corrected and changed in order to change these incompatible behaviors. Paying attention to the lives of the innocents, peace be upon them, which is considered as a criterion for measuring behavior in the Islamic society, measures should be taken. The purpose of this article is to examine the life and strategies of Imam Reza (peace be upon him) to deal with undesirable behaviors in society and to change these attitudes towards the goals of religion and human happiness. Moral, social, political and emotional Imam Reza (peace be upon him) has been in the treatment of abnormal behaviors. The imam's reaction to mistakes is sometimes in the form of speech (admonition-preaching) and sometimes with his behavior and moods (indirect).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavior therapy
 • abnormality
 • devotional life
 • moral and social life
 • Imam Reza
 • peace be upon him
 • تاریخ دریافت: 01 دی 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 دی 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 فروردین 1403
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1403
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1403